Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων και Νομοθεσία:

Με τον Ν.4178/13 που αφορά στην Τακτοποίηση Αυθαιρέτων δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες, οι οποίοι κατέχουν αυθαίρετα κτίσματα ή ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις, να διατηρήσουν ή και να νομιμοποιήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας το πρόστιμο αυθαιρέτων που τους αντιστοιχεί.

Σε κάθε περίπτωση η νομοθεσία απαγορεύει την μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου έχει αυθαίρετες κατασκευές, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στον νόμο, ενώ σε περίπτωση καταγγελίας τα πρόστιμα τα οποία προβλέπονται είναι πολύ μεγαλύτερα.

Γιατί πρέπει να προχωρήσω σε τακτοποίηση του ακινήτου;

Με την ένταξη στην ρύθμιση Τακτοποίησης Αυθαιρέτων εξασφαλίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης και σύστασης εμπράγματου δικαιώματος για το ακίνητο. Ανάλογα με την κατηγορία στις αυθαιρεσίες είτε το ακίνητο εξαιρείται οριστικά των κυρώσεων, είτε αναστέλλεται η επιβολή τους για τριάντα (30) χρόνια μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.

Αντιθέτως για όσα αυθαίρετα δεν υπαχθούν στο νόμο προβλέπεται η κατεδάφισή τους και η επιβολή προστίμων, τα οποία υπολογίζονται ως εξής:

  • πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας τους
  • πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας τους και για κάθε έτος από την κατασκευή τους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό το τεράστιο όφελος το οποίο προκύπτει για τον ιδιοκτήτη από την τακτοποίηση του ακινήτου του.

Ποια είναι τα επιπλέον οφέλη από την νομιμοποίηση αυθαιρέτων;

Πέραν όλων των άλλων με την νομιμοποίηση αυθαιρέτων ο ιδιοκτήτης του ακινήτου μπορεί να προχωρήσει σε:

  1. σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, Ύδρευση, κτλ.
  2. εκτέλεση εργασιών επισκευής η αποπεράτωσης
  3. απαλλαγή από αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα, τέλη και ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς και το ακίνητό σας;

Πραγματοποιώντας αυτοψία και συγκεντρώνοντας όλα τα δικαιολογητικά ολοκληρώνουμε την διαδικασία της νομιμοποίησης, έχοντας πάντα πρώτα στο νου το συμφέρον σας και την οριστική θωράκιση του ακινήτου σας από μελλοντικά προβλήματα.

Παράλληλα και λόγω των συνεχών αλλαγών και προσθηκών στον νόμο για την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων, σας κρατάμε πάντα ενήμερους σχετικά με διαφοροποιήσεις που μπορούν να σας ωφελήσουν!