Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Τι είναι το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι το έγγραφο που κατατάσσει τα ακίνητα σε ενεργειακές κατηγορίες. Η κατάταξη γίνεται σε μια κλίμακα από το Α μέχρι το Η, που αντιπροσωπεύει την ενεργειακή κατάσταση του ακινήτου. 

Το ΠΕΑ αναγράφει την εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης, αναγράφει και τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών του ακινήτου.

Σκοπός του Πιστοποιητικού είναι να αναδείξει τη συμπεριφορά της ακίνητης περιουσίας σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας. Η κατανάλωση αυτή σχετίζεται με το σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού, αλλά και τον τρόπο παροχής ζεστού νερού. 

Το ΠΕΑ περιλαμβάνεται στην Ταυτότητα Κτιρίου, που είναι στην ουσία ένας “ψηφιακός φάκελος” που περιέχει όλες τις πληροφορίες ενός ακινήτου.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης:

Πότε απαιτειται;

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι απαραίτητο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. Όταν τελείται ή σχεδιάζεται μίσθωση ενός τμήματος ή ολόκληρου του κτιρίου
  2. Όταν ένα τμήμα ή ολόκληρο το κτίριο διατίθεται προς πώληση
  3. Μετά τη ριζική ανακαίνιση του κτιρίου
  4. Για την ολοκλήρωση της ένταξης κατοικιών στο πρόγραμμα Εξοικονομώ.

Η διαδικασία της Ενεργειακής Επιθεώρησης συνίσταται από τα εξής επιμέρους στάδια:

 
  • Συγκέντρωση, έπειτα από συνεννόηση, των απαραίτητων στοιχείων του ιδιοκτήτη.

  • Διενέργεια αυτοψίας επί τόπου και φωτογράφηση του χώρου.

  • Επεξεργασία των στοιχείων με τη χρήση εγκεκριμένου λογισμικού.

  •  Έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικού.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών με χαμηλό κόστος και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μηχανικοί της επιχείρησης μας, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών και με ειδικές σπουδές και εξειδικεύσεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, παράλληλα με την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σας προτείνουν λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας με απώτερο σκοπό το οικονομικό σας όφελος.

Σε συνέχεια των λύσεων αυτών, με την εμπειρία μας στον τομέα της κατασκευής, σας καταθέτουμε χωρίς καμία επιπλέον χρέωση οικονομική προσφορά για την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων αυτών καθώς και μελέτη εκτίμησης χρόνου απόσβεσης της συγκεκριμένης επένδυσης με σκοπό την πιο συμφέρουσα για σας οικονομική επιλογή.