Ανακαίνιση Επαγγελματικού Χώρου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανακαίνιση Επαγγελματικού Χώρου

  Οι εργασίες που έγιναν στο χώρο ήταν:

  • Καθαίρεση μπάζων και καθαρισμός του χώρου
  • Τοπικές επισκευές τοιχοποιιών και σοβάτισμα αυτών
  • Ανύψωση δαπέδου και επίστρωση τσιμεντοκονίας
  • Εφαρμογή γυψοσανίδων οροφής και χωρισμάτων ( WC – Κουζίνα )
  • Επίστρωση πλακιδίων δαπέδου – τοίχου
  • Ελαιοχρωματισμός εσωτερικών επιφανειών

Recent Project

×