ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΟΤΖΑ

20 χρόνια εμπειρία

Χότζα Εμμανουήλ – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Δίνουμε έμφαση στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και συνεργαζόμαστε με φορείς της περιοχής. Απο την στιγμή που αναλαμβάνουμε το έργο ο πελάτης έρχεται σε επαφή μόνο με την δικία μας εταιρεία και μετά την ολοκλήρωση του εργού κάνουμε εμείς την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. 

Xotza Constructions

Logo of Xotzas Manolis
  • Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
  • Μεγαλωμένος στο χώρο κατασκευής.
  • Αναλαμβάνει μελέτη και επίβλεψη τεχνικών έργων.
  • Σεμινάρια κατασκευών στην Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Αλβανία και Ελβετία.
  • Εμπειρία στην Ελλάδα και Ελβετία.
  • Λύσεις για ελάχιστη - μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση
  • Εξοικείωση με προγράμματα Εξοικονομώ.
  • Έμφαση στην τοπική οικονομία και τοπικά συνεργεία.